دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، تابستان 1399، صفحه 1-200 
3. جایگاه صور خیال در آموزه‌های اخلاقیِ معارف بهاء ولد

صفحه 52-80

فریبا شریفی مال امیری؛ مریم بلوری؛ شهرزاد نیازی


6. تحلیل شاخصه‌های هوش معنوی در مثنوی مولوی با تأکید بر نظریۀ رابرت ایمونز

صفحه 133-149

تهمینه مستعلی زاد؛ فاطمه شیخلووند؛ محمد فرهمند؛ عذرا غفاری