نگاهی به برخی آموزه‌های اخلاقی- تعلیمی شهریار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

2 دکتری دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

شهریار، شاعری اخلاق گراست که در تبیین مضامین اخلاقی و تعلیمی در اشعار خود با مهارت و ملاحت تمام عمل کرده است. اگر چه در این مقال، مجال نشان دادن «ادبیت» کار شهریار نیست اما خواننده‌ با ذوق درخواهد یافت که این شاعر زبردست، «آموختن» و «لذت» بخشیدن را دو عنصر متقابل و متعامل ادبیات می‌داند و خود نیز ادبیات را در خدمت اندیشه‌هایش قرار می‌دهد. بررسی اشعار شهریار نشان می‌دهد که وی به تعلیم مخاطب خود بسیار اهتمام ورزیده است. مهمترین مضامین تربیتی مورد توجه وی عبارتند از: مبارزه با هوای نفس، پرهیز از دنیاپرستی، مهرورزی و ترک خصومت، شرم، شکیبایی، ادب، سخاوت، قناعت، ترک آزمندی، فروتنی و نوع‌دوستی. در این پژوهش نگارندگان می‌کوشند به بررسی و تحلیل مضامین تربیتی به کار رفته در آثار شهریار بپردازند و ویژگی‌های بارز آن ها را تبیین نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A glance at some of Shahriyar’s ethical-educational doctrines

نویسندگان [English]

  • Toraj Aghdaie 1
  • Hosein Ariyan 2
چکیده [English]

Shariyar is an ethic-oriented poet who benefited from ethical and educational content in his poetry and then expressed them artistically. In this article we are not going to present the literary aspect of Shahriar’s work, on the other hand we want to show both educational and artistic aspect of his work. The study of Shahriar’s poetry shows that he has put great emphasis on the education of his readers. The most important educational contents that have received great attention are as followings "Soul, world, love and leave hostility, shame, patience, courtesy, generosity, contentment, leaving greed, humility, altruism and ...." that expressed his attitude toward these  elements that they mainly constitute individual and social  ethics. In this article the writer has made an attempt to study and analyze educational content used in Shahriar’s poetry and explain its distinguishing features.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shahriar
  • Ethics
  • educational perspectives
  • training contents
  • Religious beliefs