کلیدواژه‌ها = حافظ
تعداد مقالات: 5
1. نیم نگاهی به جنبه های تعلیمی شعر حافظ از منظر نظریه ی روایت شنو

دوره 9، شماره 35، پاییز 1396، صفحه 51-92

مهری تلخابی؛ حسین آریان


2. تأثیر پذیری حافظ از نظامی در آموزه های اخلاقی و تعلیمی

دوره 7، شماره 26، تابستان 1394، صفحه 129-156

حشمت قیصری؛ سیده رقیه مهری نژاد


3. اراده معطوف به معنا در غزل های حافظ و معنادرمانی ویکتور فرانکل

دوره 6، شماره 22، تابستان 1393، صفحه 171-215

محمدحسین نیکدار اصل


4. بررسی تطبیقی اشعار تعلیمی فردوسی و حافظ

دوره 3، شماره 11، پاییز 1390، صفحه 153-175

احمدرضا یلمه ها