نویسنده = �������������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بازنمایی مضامین اخلاقی و تعلیمی در پنج‌گنج عماد فقیه کرمانی

دوره 12، شماره 47، پاییز 1399، صفحه 132-170

فرشاد اسکندری شرفی؛ وحید مبارک