نویسنده = ���������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی قابلیت‌های هوش هیجانی در قصۀ سمک عیّار

دوره 11، شماره 44، زمستان 1398، صفحه 143-176

فرشته زواری درخشان؛ رضا صادقی شهپر؛ مرتضی رزاق پور