نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارائۀ الگوی مدرسۀ شاد از طریق واکاوی مضامین شادی در ادبیات و فرهنگ ایرانی

دوره 13، شماره 49، بهار 1400، صفحه 147-171

سمیه بهرامیان؛ محمد علی نادی؛ فریبا کریمی؛ عبدارضا مدرس زاده