نویسنده = ������ �������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. چندصدایی در تعلیمات بهارستان جامی بر مبنای نظریۀ میخائیل باختین

دوره 11، شماره 42، تابستان 1398، صفحه 95-113

فائزه عرب یوسف آبادی