نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. آموزه‌های تعلیمی مدیر مدرسه با تکیه بر سبک‌شناسی شناختی رویکرد چارچوب بافتی

دوره 11، شماره 43، پاییز 1398، صفحه 143-170

مهدیه سلیم زاده؛ اشرف شیبانی اقدم؛ محمدعلی گذشتی