نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 2
1. جایگاه صور خیال در آموزه‌های اخلاقیِ معارف بهاء ولد

دوره 12، شماره 46، تابستان 1399، صفحه 52-80

فریبا شریفی مال امیری؛ مریم بلوری؛ شهرزاد نیازی


2. ادب دادوری در حکایت‌های منظوم و منثور ادبیات فارسی

دوره 10، شماره 40، زمستان 1397، صفحه 127-162

عباس ایزدی سعدی؛ شهرزاد نیازی؛ عطامحمد رادمنش