نویسنده = ���������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. علل و انگیزه‌های کاربرد مضامین تعلیمی در منظومۀ غنایی ازهر و مزهر نزاری قهستانی

دوره 12، شماره 45، بهار 1399، صفحه 77-106

یوسف صفیان بلداجی؛ احمدرضا یلمه ها؛ عطامحمد رادمنش