نویسنده = �������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. روایت، ابزار تعلیم در گلستان (رویکردی روایت‌شناختی به باب نخست گلستان)

دوره 9، شماره 34، تابستان 1396، صفحه 29-56

محمد حکیم آذر؛ فخرالدین سعیدی؛ مظاهر نیکخواه