نویسنده = ������������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل درخواست و تقاضا در اشعار کمال‌الدین اسماعیل اصفهانی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 45-68

علی اصغر باباصفری؛ زینب فرحناک جهرمی