نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. اخلاق فردی و اجتماعی در «صفوة‌الصفا»

دوره 3، شماره 10، تابستان 1390، صفحه 29-63

مهین پناهی؛ ثریا کریمی یونجالی


2. اخلاق در مطلع الانوار امیرخسرو دهلوی

دوره 2، شماره 7، پاییز 1389، صفحه 43-62

مهین پناهی