نویسنده = ���������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. ادبیات تعلیمی و تربیتی در شاهنامه فردوسی

دوره 3، شماره 11، پاییز 1390، صفحه 41-58

مریم خلیلی جهانتیغ؛ مهدی دهرامی


2. مشابهت‌ها و تفاوت‌های داستان‌های کودک و بزرگسال

دوره 3، شماره 9، بهار 1390، صفحه 109-138

مریم خلیلی جهانتیغ؛ صغری رحیمی


3. گفتگو در حکایت خلیفه و اعرابی در سه روایت مثنوی، مصیبت نامه و جوامع‌الحکایات

دوره 2، شماره 7، پاییز 1389، صفحه 63-82

مریم خلیلی جهانتیغ؛ فاطمه محمودی