نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثرپذیری منظومۀ ویس و رامین از اندرزنامه‌‌های پهلوی در حوزۀ مفاهیم تعلیمی

دوره 9، شماره 35، پاییز 1396، صفحه 93-118

مظاهر نیکخواه؛ علی محمد رضایی هفتادر؛ حسین خسروی


2. روایت، ابزار تعلیم در گلستان (رویکردی روایت‌شناختی به باب نخست گلستان)

دوره 9، شماره 34، تابستان 1396، صفحه 29-56

محمد حکیم آذر؛ فخرالدین سعیدی؛ مظاهر نیکخواه