نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل اندیشه ها و اندرزهای اخلاقی گرشاسب‌نامة اسدی در موضوع سیاست مُدُن

دوره 9، شماره 33، بهار 1396، صفحه 145-172

علی رضا شعبانلو؛ خدیجه مرادی؛ عبدالحسین فرزاد حلبی؛ غفار برجساز