نویسنده = ������������ �������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی به کارکرد اخلاقی‌ـ تعلیمیِ عقل در حدیقة ‌الحقیقه و مثنوی معنوی

دوره 12، شماره 46، تابستان 1399، صفحه 150-190

علی سینا رخشنده مند؛ زهرا حسینی