نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. آموزه‌های اخلاقی در متون روایی و غیرروایی

دوره 3، شماره 11، پاییز 1390، صفحه 1-28

جلیل تجلیل؛ زهرا ایرانمنش