نویسنده = ���������� ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. حکمت‌های مرگ ازنظرگاه مولوی در مثنوی

دوره 4، شماره 15، پاییز 1391، صفحه 25-66

محمود براتی خوانساری؛ سید منصور سادات ابراهیمی