نویسنده = �������� ������ ��������������
تعداد مقالات: 5
2. علل و انگیزه‌های کاربرد مضامین تعلیمی در منظومۀ غنایی ازهر و مزهر نزاری قهستانی

دوره 12، شماره 45، بهار 1399، صفحه 77-106

یوسف صفیان بلداجی؛ احمدرضا یلمه ها؛ عطامحمد رادمنش


5. اندرزنامه، رسالة‌ تعلیمی تازه یافته از بسمل شیرازی

دوره 4، شماره 16، زمستان 1391، صفحه 83-102

احمدرضا یلمه ها