نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. جایگاه صور خیال در آموزه‌های اخلاقیِ معارف بهاء ولد

دوره 12، شماره 46، تابستان 1399، صفحه 52-80

فریبا شریفی مال امیری؛ مریم بلوری؛ شهرزاد نیازی


2. حکومت آرمانی از نگاه شاعران و نویسندگان قرن چهارم تا هفتم هجری

دوره 4، شماره 13، بهار 1391، صفحه 139-168

مسیح بهرامیان؛ مریم بلوری