نویسنده = علیرضا محمدی کله سر
تعداد مقالات: 2
1. ساختار روایی بوستان سعدی؛ اخلاقی یا عرفانی؟

دوره 8، شماره 30، تابستان 1395، صفحه 113-136

علیرضا محمدی کله سر؛ اعظم ابدالی


2. الگوهای روایی در حکایت‌های تعلیمی

دوره 7، شماره 27، پاییز 1394، صفحه 183-211

علیرضا محمدی کله سر