نویسنده = ������������ ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد مخاطب‌گزین شمس و نقش آن در تکوین ساختار مقالات

دوره 10، شماره 38، تابستان 1397، صفحه 191-230

افسانه سعادتی جبلی