نویسنده = ������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. بازنمایی آموزه‌های تعلیمی کودکان در افسانه‌های لافونتن

دوره 8، شماره 31، پاییز 1395، صفحه 109-138

خلیل بیگ زاده؛ عطا الماسی


2. بازنمایی اصول کلاسیسم و نئوکلاسیسم در شعر پروین اعتصامی

دوره 7، شماره 28، زمستان 1394، صفحه 145-164

خلیل بیگ زاده؛ علی صفی زاده