نویسنده = ���������� ���������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. آموزه‌های تربیتی ملوک در شعر ملِک

دوره 4، شماره 13، بهار 1391، صفحه 39-62

سید احمد حسینی کازرونی؛ غلامحسین ملایی


2. بررسی اندیشه‌های اخلاقی و تعلیمی در شعر اجتماعی عصر مشروطیت

دوره 3، شماره 11، پاییز 1390، صفحه 29-40

سید احمد حسینی کازرونی