پرسش‌های متداول

مقالات با چه فرمتی ارسال شود.

مقالات باید با فونت mitra14 و به صورت word ارسال گردد. ضمنا مشخصات کامل نویسندگان همراه با شماره تماس و ایمیل آنها در مقاله قید شده باشد.