دوره و شماره: دوره 13، شماره 51، آذر 1400، صفحه 1-225 

علمی- پژوهشی

1. تحلیل و بررسی اندیشه ‏های تعلیمی گیسودراز

صفحه 1-16

10.30495/pars.2021.685480

علی اکبر افراسیاب پور؛ حسین آریان