دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، شهریور 1399، صفحه 1-184 
5. تحلیل شاخصه‌های هوش معنوی در مثنوی مولوی با تأکید بر نظریۀ رابرت ایمونز

صفحه 113-128

تهمینه مستعلی زاد؛ فاطمه شیخلووند؛ محمد فرهمند؛ عذرا غفاری


6. جایگاه صور خیال در آموزه‌های اخلاقیِ معارف بهاء ولد

صفحه 129-156

فریبا شریفی مال امیری؛ مریم بلوری؛ شهرزاد نیازی