دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، اسفند 1397، صفحه 1-222 
2. آموزه‌های تعلیمی مرگ‌اندیشی‌ در رمان کلیدر

صفحه 37-58

علی عشقی سردهی؛ ریحانه فرامرزی کفاش؛ حسن دلبری؛ ابوالقاسم امیراحمدی


5. ادب دادوری در حکایت‌های منظوم و منثور ادبیات فارسی

صفحه 127-162

عباس ایزدی سعدی؛ شهرزاد نیازی؛ عطامحمد رادمنش