دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، آذر 1390 

علمی- پژوهشی

1. آموزه‌های اخلاقی در متون روایی و غیرروایی

صفحه 1-28

جلیل تجلیل؛ زهرا ایرانمنش


5. پیام‌های جهانی عطار برای مشکلات فکری انسان معاصر

صفحه 87-110

حسین علی قبادی؛ قدرت الله طاهری؛ سیّد علی قاسم زاده؛ علیرضا فولادی