دوره و شماره: دوره 8، شماره 32، اسفند 1395، صفحه 1-224 
5. بررسی اخلاق مدیریتی در کلیله و دمنه

صفحه 137-160

فاطمه شیخ لووند؛ تهمینه مستعلی زاد


7. اخلاق و مولّفه های سنّتی و معاصر آن در شعر نیما

صفحه 191-230

محمدحسین نیکداراصل؛ داوود رمضانی پارسا؛ علیرضا شانظری