دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، آذر 1395، صفحه 1-180 

مقاله پژوهشی

1. دنیامداری در داستان‌های مثنوی مولوی

صفحه 1-44

میرجلال الدین کزازی؛ زهره وفایی فرد


2. بررسی و تحلیل موعظه در شعر انوری

صفحه 45-80

محمدکاظم کهدویی؛ سمیرا صدیقی مورنانی


3. مقایسۀ «شرور» در شاهنامه و مثنوی

صفحه 81-108

رامین محرمی؛ شکرالله پورالخاص؛ شهلا شریفی


7. تحلیل محتوای منطق‌الطیر بر اساس ساحت های شش‌گانه تربیتی

صفحه 187-212

ناصر ناصری تازه شهری؛ سینا ترکاشوند؛ فرامرز محمدی پویا