دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، خرداد 1389 

علمی- پژوهشی

1. آتش عشق از دیدگاه مولانا

صفحه 1-14

نصرالله امامی؛ اسماعیل عبدی مکوند


5. تشبیه در اشعار رودکی

صفحه 77-102

ابراهیم ابراهیم تباربورا


8. تأثیر کواکب در پیشگویی های شاهنامه

صفحه 147-172

حسین منصوریان سرخگریه؛ لیلا توکل‌ راد