دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، خرداد 1391، صفحه 1-236 

علمی- پژوهشی

1. که هرگز از تو نگردم نه بشنوم پندی ( پندناپذیری عاشق )

صفحه 1-38

حسین آقاحسینی؛ هاشم باقرزاده


2. آموزه‌های تربیتی ملوک در شعر ملِک

صفحه 39-62

سید احمد حسینی کازرونی؛ غلامحسین ملایی