مشابهت‌ها و تفاوت‌های داستان‌های کودک و بزرگسال

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1  دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2  دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

اگرچه همة داستان­ها با گسترش طرح و شاخ و برگ بخشیدن به آن خلق می‌شوند، لیکن نحوة به کارگیری پیرنگ آنها با توجه به گروه سنی خوانندگان آن متفاوت است. نویسنده­ای که سر و کارش با کودکان می­افتد، بالاجبار، برای ارتباط با مخاطبان خویش زبان کودکی می­گشاید و آن که برای گروه­های سنی بزرگ­تر می­نویسد، پیرنگ داستان خویش را نیز بر اساس نیازهای سنی همان گروه به کار می­گیرد. در این نوشتار سعی شده است نحوة استفاده از پیرنگ داستان­هایی که برای کودکان آفریده می­شود با نحوة به کارگیری داستان­هایی که برای بزرگسالان پی افکنده می­شوند مورد مقایسه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Similarites and differences between child and adult stories

نویسندگان [English]

  • maryam khalili Jahantigh 1
  • soghra Rahimi 2
1 * Associate professor of the Persian language and literature, Sistan and Baloochestan University.
2 ** M.A.student of the Persian language and literature, Sistan and Baluchestan University.
چکیده [English]

Although all stories are created by extending plot and giving details to it,the way of using plot with regard to age group of readers is different.A writer who writes for the children uses a language suitable for them and a writer who writes for adults makes use of a language apprppriate for them.Plot also varies according to the age group of readers; therefore, in this study the aim is to compare and contrasr those plots that are created for adults and children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • child story
  • adult story
  • plot
  • age groups

 

1- اوچی، فریت .(1382). فیل قرمز گم شده، ترجمه منصور کدیور، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

2- باغچه‌بان؛ جبار .(1371). بابابرفی، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

3- باومان، کورت .(1378). گنج در دریاچه مهتابی، ترجمه منوچهر اسدی، تهران: مدرسه.

4- بیشاپ، لیونارد .(1374). درس‌هایی درباره رمان‌نویسی، ترجمه محسن سلیمانی، تهران: زلال.

5- پوریا، سرور .(1372). پرنده ابری، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

6- تامسن، لورن .(1381). معمای دختر پادشاه، ترجمه حسین ابراهیمی، تهران: طرح و اجرای کتاب.

7- حجازی، بنفشه .(1377). ادبیات کودکان و نوجوانان (ویژگی‌ها و جنبه‌ها)، تهران: روشنگران.

8- حری، عباس .(1363). 39 مقاله درباره ادبیات کودکان، تنظیم کننده آتش جعفرنژاد. تهران: شورای کتاب کودک.

9- حسن‌زاده، فرهاد .(1382). همان لنگه کفش بنفش، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

10- حکیمی، محمود و مهدی کاموس .(1384). مبانی ادبیات کودک و نوجوان. تهران: آرون.

11- روانی‌پور، منیرو .(1371). گلپر، ماه و رنگین کمان، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

12- سرشار، محمدرضا .(1388). جایزه، تهران: سوره مهر.

13- سنداک، موریس .(1376). آن دور دورها، ترجمه منیژه گازرانی، تهران: چشمه.

14- شاملو، آتوسا .(1381). سه ترنج اسرارآمیز، تهران: شباویز.

15- فاستر، ای. ام .(1352). جنبه‌های رمان، ترجمه ابراهیم یونسی. تهران: امیرکبیر.

16- فاکنر، ویلیام .(1369). خشم و هیاهو، تهران: نیلوفر.

17- کیانوش، محمود .(1358). حرف و سکوت یا درازگویی یک دیوانه در یک داستان کوتاه، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

18- گلشیری، هوشنگ .(1368). شازده احتجاب، تهران: نیلوفر.

19- محمدی، محمدهادی .(1378). روش‌شناسی نقد ادبیات کودکان، تهران: سروش.

20- مدرسی، تقی .(1351). یکلیا و تنهایی او، تهران: نیل.

21- مرادی کرمانی، هوشنگ .(1384). شما که غریبه نیستید، تهران: معین.

22- مندنی‌پور، شهریار .(1383). کتاب ارواح شهرزاد، تهران: ققنوس.

23- میرصادقی، جمال .(1376). عناصر داستان، تهران: سخن.

24- نورتون، دونا و ساندرا نورتون .(1382). شناخت ادبیات کودکان(گونه‌ها و کاربردها از روزن چشم کودک)، تهران: قلمرو.

25- وستلند، پیتر .(1371). شیوه‌های داستان‌نویسی، ترجمه محمد عباسپور تمیجانی، تهران: مینا.

26- هاوتورن، جرمی .(1380). پیش‌درآمدی بر شناخت رمان. ترجمه شاپور بهیان، اصفهان: نقش خورشید.

27- هاویلند، ویرجینیا .(1363). 39 مقاله درباره ادبیات کودکان، تنظیم‌کننده آتش جعفرنژاد. تهران: شورای کتاب کودک.

28- هدایت، صادق .(1386). آبجی خانم، تهران: مجید.

29- یوسفی، محمدرضا .(1379). افسانه بلیناس جادوگر، تهران: پیدایش.

30- -------------- .(1379). افسانه شیر سپید یال. تهران: پیدایش.

31- یونسی، ابراهیم .(1384). هنر داستان‌نویسی. تهران: نگاه.