درآمدی انتقادی بر شیوه های بیان مفاهیم اخلاقی در حکایت های تمثیلی و جانوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

یکی از عمده‌ترین شاخه‌های ادبیات که به طور بنیادین به اخلاق می‌پردازد، ادبیات تمثیلی است. به طور کلی، در حوزه اخلاق و ادبیات، منتقدان به طرح مستقیم مضامین اخلاقی انتقاد وارد کرده اند و عمده این ایرادها و انتقادها به طور خاص، متوجه نوع ادبی تمثیل است که همواره مشتمل بر بیان صریح مضامین اخلاقی است. از سوی دیگر در این بحث‌های انتقادی، با نظرهای گوناگونی درباره مفاهیمی چون رمز، نماد، سمبل و فابل که ارتباط تنگاتنگی با ادبیات تمثیلی و بیان گزاره‌های اخلاقی دارند، مواجهیم که نیازمند بررسی عمیق تر هستند. این پژوهش نشان می دهد که باید دلیل کاربرد گزاره‌های اخلاقی صریح را در تمثیل در ساختار حکایت‌های تمثیلی جست‌وجو کرد. از جمله عوامل تعیین کننده در این باره، شناخت زمینه داستانی تمثیل و تخیل در حکایت‌های تمثیلی است. در این مقاله این عوامل با جزئیات آن‌ها بررسی گردیده، ارتباط ساختاری و محتوایی حکایت‌های تمثیلی تبیین شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical preface on the methods of expressing ethical concepts in allegorical and animal anecdotes

نویسندگان [English]

  • shirzad Tayefi 1
  • saied Akbari 2
چکیده [English]

One of the main literature branches that fundamentally consider ethics is allegorical literature. Generally speaking, in the field of ethics and literature we often see that the direct stating of ethical contents has been reviewed by critics. Most of these criticisms have considered allegorical literature which always includes explicit expression of ethical implications. In other words, in these critical discussions, we face various ideas concerning concepts such as: secret, symbol, fable, which they have close relationship with allegorical literature and stating the ethical implication. Therefore, it needs a decent conclusion to reach a more deep understanding of them and better understand the role of ethical content statement related to them. This research claims that the relation of explicit ethical contents should be seek in the allegorical anecdote structure. Some of the determinant factors of this research are: recognition of the fictional context of allegory and the border of imagination in allegorical anecdotes. In this research, by using library studies and descriptive-analytical method, we’ve studied those factors in detail and explained the structural and conceptual relation of allegorical anecdotes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ethic
  • allegorical literature
  • secret
  • symbol
  • fable