بازنمایی اصول کلاسیسم و نئوکلاسیسم در شعر پروین اعتصامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

پروین اعتصامی از شاعران سنت‌پذیر نوگرا، خردستا، اخلاق‌مدار و آرمان‌خواه عصرمشروطه است که در پیدایش ادبیات کلاسیسم و نئوکلاسیسم در ادب معاصر فارسی دخیل بوده است و در این زمینه از سرآمدان عصر خویش است. او شاعری اجتماعی با بینشی انسانی است که کوشش انسان عصر خویش را می‌ستاید و او را به خردورزی، دانایی محوری و تصمیم عاقلانه دعوت می‌کند. اگرچه این شاعر مکتب کلاسیسم به دنبال تبلیغ مسلک خاصی نیست اما خردمندی و اخلاق فردی و اجتماعی را می‌ستاید و به اصلاحات اخلاقی و اجتماعی می‌اندیشد و سعادت فرد و جامعه را خواهان است. پژوهش حاضر، بازنمایی اصول کلاسیسم و نئوکلاسیسم را در شعر پروین اعتصامی به روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر نقد تطبیقی بررسی و تحلیل کرده، نشان داده ‌است که این شاعر معاصر به خردورزی، اخلاق‌مداری، آرمان‌گرایی و دوری از ناهنجاری گرایش دارد و در بند رستگاری ملی است. پروین میان سنت و مدرنیته ارتباطی مفید برقرار کرده ‌است؛ یعنی هم دستاوردها و آموزه‌های سنتی را ارج می‌نهد و هم با رویِ باز به استقبال مضامین و افکار نو می‌رود، همان اصلی که در نگاه نئوکلاسیک‌ها مهم ‌است. عقل‌ستایی و عقلانیت‌سرایی خمیرمایه اصلی شعر این شاعر عصر مشروطه است. او هم اختیار انسان را تبلیغ می‌کند و هم در انتخاب طرفین مناظره‌هایش شیوه‌ای نو و روزآمد دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Classism and Neo-classism Manifestations in Parvin Etesami’s Poems

نویسندگان [English]

  • Khalil Baigzadeh
  • ali safizadeh
چکیده [English]

Parvin Etesami is one of neo-traditional, wisdom-oriented, idealist, moralist poets of the constitutional era. She has contributed to the introduction of Classism and Neo-classism in the contemporary Persian literature and was the greatest figure in this regard. She is a social poet with humanistic view who praises the struggle of contemporary human being and invites people to be reflective, intellectual and to make correct decisions. Although this classic poet seeks no particular ideology, she praises the individual, social, intellectual morality. She wishes the happiness for every human being. This study has examined classism and Neo-classism manifestations in Parvin Etesami’s Poems in the descriptive-analytical method by relying on comparative literature. Studies have shown that this contemporary poet has tended to morality, wisdom, realism, as well as avoiding ignorance and abnormality for saving people nationally. She makes relation between traditions and modernism; namely, she eludes the traditional instructions. Besides, she accepts the innovative concepts with open arms, which is important in neo-classism. Therefore, wisdom-orienting and intellectuality are main themes of poems in the constitutional era. She also advocates human’s authority and uses the new, up-date methods in he debates of debate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parvin Etesami
  • Classism and Neo-classism Principles
  • wisdom-orienting
  • constitutional poem
  • Didactic Literature