کلیدواژه‌ها = اندرزنامه
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثرپذیری منظومۀ ویس و رامین از اندرزنامه‌‌های پهلوی در حوزۀ مفاهیم تعلیمی

دوره 9، شماره 35، پاییز 1396، صفحه 93-118

مظاهر نیکخواه؛ علی محمد رضایی هفتادر؛ حسین خسروی


2. اندرزنامه، رسالة‌ تعلیمی تازه یافته از بسمل شیرازی

دوره 4، شماره 16، زمستان 1391، صفحه 83-102

احمدرضا یلمه ها