کلیدواژه‌ها = روایت‌شناسی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی الگوی کنشگران حکایت‎های باب نخست کلیله و دمنه

دوره 8، شماره 32، زمستان 1395، صفحه 69-100

محمدرضا حاجی آقابابایی