کلیدواژه‌ها = امیرخسرو دهلوی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی و تحلیل مضامین تعلیمی در منظومۀ عاشقانۀ هشت‌بهشت امیرخسرو دهلوی

دوره 10، شماره 37، بهار 1397، صفحه 31-58

احمدرضا یلمه ها؛ آسیه ذبیح نیا عمران


3. اخلاق در مطلع الانوار امیرخسرو دهلوی

دوره 2، شماره 7، پاییز 1389، صفحه 43-62

مهین پناهی