کلیدواژه‌ها = اندرز
تعداد مقالات: 4
1. بررسی و تحلیل مضامین تعلیمی در منظومۀ عاشقانۀ هشت‌بهشت امیرخسرو دهلوی

دوره 10، شماره 37، بهار 1397، صفحه 31-58

احمدرضا یلمه ها؛ آسیه ذبیح نیا عمران


2. مقایسۀ مضامین اندرزی مینوی خرد و آفرین‌نامۀ ابوشکور بلخی

دوره 9، شماره 34، تابستان 1396، صفحه 79-106

قربانعلی ابراهیمی