کلیدواژه‌ها = ادب تعلیمی
تعداد مقالات: 15
1. بررسی و تحلیل مضامین تعلیمی در منظومۀ عاشقانۀ هشت‌بهشت امیرخسرو دهلوی

دوره 10، شماره 37، بهار 1397، صفحه 31-58

احمدرضا یلمه ها؛ آسیه ذبیح نیا عمران


3. تأثیر به‌کارگیری حوزۀ معنایی و واژگانی در تصحیح متن تعلیمی

دوره 9، شماره 36، زمستان 1396، صفحه 1-20

عباسعلی وفایی؛ سید مهدی حسینی میر محمدی


4. اخلاقِ تجاری در ادب فارسی

دوره 9، شماره 35، پاییز 1396، صفحه 179-208

محمود بشیری؛ علی سلیمانی


5. بررسی دگرگونی ادب تعلیمی در جریان‌‌های شعر معاصر در ارتباط با تحولات اجتماعی

دوره 9، شماره 34، تابستان 1396، صفحه 57-78

رحیم کوشش؛ فاطمه مدرسی؛ زهرا نوری


6. رگه‌های تعلیمی در شعر دفاع مقدس (دهة 60)

دوره 9، شماره 33، بهار 1396، صفحه 173-200

نوازالله فرهادی


7. رازداری در داستان های عاشقانة شاهنامه (شاخصة مهم ادب تعلیمی)

دوره 9، شماره 33، بهار 1396، صفحه 1-28

حسین آقاحسینی؛ ناهید نصرآزادانی


9. زنانگی ادب تعلیمی، رهاننده پروین از اضطراب تأثیر

دوره 8، شماره 29، بهار 1395، صفحه 91-120

عبدالرضا مدرس زاده؛ صدیقه ارباب سلیمانی


10. آموزه های ادب تعلیمی در پریشانِ حکیم قاآنی

دوره 7، شماره 27، پاییز 1394، صفحه 27-61

عبدالعلی اویسی؛ حسین صادقی


13. جایگاه قابوس‌نامه در قلمرو ادبیات تعلیمی

دوره 4، شماره 16، زمستان 1391، صفحه 131-158

فاطمه الهامی


15. پند داستان‌های مبتنی بر پیشگویی در متون ادبی

دوره 3، شماره 10، تابستان 1390، صفحه 83-102

تیمور مالمیر