کلیدواژه‌ها = روایت شناسی
تعداد مقالات: 2
1. نیم نگاهی به جنبه های تعلیمی شعر حافظ از منظر نظریه ی روایت شنو

دوره 9، شماره 35، پاییز 1396، صفحه 51-92

مهری تلخابی؛ حسین آریان