کلیدواژه‌ها = پند و اندرز
تعداد مقالات: 8
1. بررسی و تحلیل موعظه در شعر انوری

دوره 8، شماره 31، پاییز 1395، صفحه 45-80

محمدکاظم کهدویی؛ سمیرا صدیقی مورنانی


4. جایگاه قابوس‌نامه در قلمرو ادبیات تعلیمی

دوره 4، شماره 16، زمستان 1391، صفحه 131-158

فاطمه الهامی


5. روشهای تعلیم و تربیت در متون ادب فارسی

دوره 4، شماره 15، پاییز 1391، صفحه 67-96

محمدصادق بصیری؛ گلناز امجدی


6. حکمت‌های تعلیمی مشترک در شاهنامة فردوسی و نهج‌البلاغه

دوره 4، شماره 14، تابستان 1391، صفحه 71-94

عبدالعلی اویسی کهخا


7. ادبیات تعلیمی و تربیتی در شاهنامه فردوسی

دوره 3، شماره 11، پاییز 1390، صفحه 41-58

مریم خلیلی جهانتیغ؛ مهدی دهرامی


8. پند داستان‌های مبتنی بر پیشگویی در متون ادبی

دوره 3، شماره 10، تابستان 1390، صفحه 83-102

تیمور مالمیر