کلیدواژه‌ها = ادبیات تعلیمی
تعداد مقالات: 39
28. لحن تعلیمی در دیوان حافظ

دوره 5، شماره 18، شهریور 1392، صفحه 79-102


31. اندرزنامه، رسالة‌ تعلیمی تازه یافته از بسمل شیرازی

دوره 4، شماره 16، اسفند 1391، صفحه 83-102

احمدرضا یلمه ها


32. جنبه‌های تعلیمی مثنوی حدیقه سنایی

دوره 4، شماره 15، آذر 1391، صفحه 1-24

دکتر اسحاق طغیانی؛ مریم حیدری


33. روشهای تعلیم و تربیت در متون ادب فارسی

دوره 4، شماره 15، آذر 1391، صفحه 67-96

محمدصادق بصیری؛ گلناز امجدی


34. کارکردهای تعلیمی ادبیات فارسی

دوره 4، شماره 15، آذر 1391، صفحه 97-120

احمد رضی


35. حکمت‌های تعلیمی مشترک در شاهنامة فردوسی و نهج‌البلاغه

دوره 4، شماره 14، شهریور 1391، صفحه 71-94

عبدالعلی اویسی کهخا


36. یکسونگری در ادبیات تعلیمی و پندنامه‌های فارسی

دوره 4، شماره 13، خرداد 1391، صفحه 87-110

منیژه عبداللهی


37. ادبیات تعلیمی و تربیتی در شاهنامه فردوسی

دوره 3، شماره 11، آذر 1390، صفحه 41-58

مریم خلیلی جهانتیغ؛ مهدی دهرامی


38. پژوهشی دربارة جایگاه ادبیات تعلیمی در قصاید پارسی

دوره 3، شماره 10، شهریور 1390، صفحه 103-122

ناصر محسنی‌نیا؛ محمدرضا برزگر خالقی؛ وحیده نوروززاده چگینی


39. چندگانگی و چندگونگی مضمون در دیوان سعیدا نقشبندی یزدی

دوره 3، شماره 10، شهریور 1390، صفحه 175-202

محمدرضا نجاریان؛ فاطمه بهاری‌فر