کلیدواژه‌ها = منطق الطیر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و مقایسه جنبه های تعلیمی دو مفهوم انصاف و عشق در تذکره الاولیا و منطق الطیر عطار

دوره 9، شماره 33، بهار 1396، صفحه 61-90

سیده مریم روضاتیان؛ فاطمه السادات مدنی