کلیدواژه‌ها = کلیله و دمنه
تعداد مقالات: 11
3. بررسی الگوی کنشگران حکایت‎های باب نخست کلیله و دمنه

دوره 8، شماره 32، زمستان 1395، صفحه 69-100

محمدرضا حاجی آقابابایی


4. بررسی اخلاق مدیریتی در کلیله و دمنه

دوره 8، شماره 32، زمستان 1395، صفحه 137-160

فاطمه شیخ لووند؛ تهمینه مستعلی زاد


6. «رویکرد نصرالله منشی به ادب تعلیمی در دوره‌ سلجوقی»

دوره 7، شماره 26، تابستان 1394، صفحه 61-82

عبدالرضا مدرس زاده؛ محبوبه خراسانی؛ فاطمه نعنافروش


10. تعلیم الگوی حکومت در کلیله و دمنه و گلستان سعدی

دوره 4، شماره 13، بهار 1391، صفحه 197-236

آسیه ذبیح‌نیا عمران؛ سمیه سنگکی