کلیدواژه‌ها = طنز
تعداد مقالات: 3
1. واکاوی لایه های تعلیمی پنهان در طنز گلستان

دوره 7، شماره 27، پاییز 1394، صفحه 1-26

احمدرضا یلمه ها؛ مسلم رجبی


2. جنبه تعلیمی هزل در مثنوی مولوی

دوره 3، شماره 10، تابستان 1390، صفحه 153-174

محمدرضا ساکی


3. چندگانگی و چندگونگی مضمون در دیوان سعیدا نقشبندی یزدی

دوره 3، شماره 10، تابستان 1390، صفحه 175-202

محمدرضا نجاریان؛ فاطمه بهاری‌فر