کلیدواژه‌ها = تمثیل
تعداد مقالات: 6
1. «رویکرد نصرالله منشی به ادب تعلیمی در دوره‌ سلجوقی»

دوره 7، شماره 26، تابستان 1394، صفحه 61-82

عبدالرضا مدرس زاده؛ محبوبه خراسانی؛ فاطمه نعنافروش


4. جنبه‌های تعلیمی مثنوی حدیقه سنایی

دوره 4، شماره 15، پاییز 1391، صفحه 1-24

دکتر اسحاق طغیانی؛ مریم حیدری


6. تأملی در ساختار و محتوای رمان کوری

دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 151-184

محمد رضا نصر اصفهانی