کلیدواژه‌ها = فردوسی
تعداد مقالات: 4
1. مقایسه آموزه‌های تعلیمی در شاهنامه فردوسی با بوستان سعدی

دوره 7، شماره 26، تابستان 1394، صفحه 158-180

نجمه نظری؛ آذر اسدی


2. نشانه شناسی تعلیم و تربیت در داستان زال و رودابه

دوره 6، شماره 22، تابستان 1393، صفحه 33-69

اسحاق طغیانی؛ سید مرتضی هاشمی؛ خدایار مختاری


3. پژواک فرهنگ آزرم و ادب در شاهنامه و متون پهلوی

دوره 4، شماره 14، تابستان 1391، صفحه 1-22

عطا محمد رادمنش؛ حسین جلالی


4. بررسی تطبیقی اشعار تعلیمی فردوسی و حافظ

دوره 3، شماره 11، پاییز 1390، صفحه 153-175

احمدرضا یلمه ها